αὐχμός

αὐχμός
Grammatical information: m.
Meaning: `drought; squalor' (Hp.).
Derivatives: αὐχμηρός `dry, dirty' (Hp.; Chantr. Form. 232f.). - Denom. αὐχμέω, also αὐχμάω, `be dry, dirty' (Od.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: To αὖος with -χμ-, of which the origin is unclear, s. Schwyzer 493 n. 4. Note that Demiraj, Alb. Etym. s.v. thaj refers to a reconstruction *sauk-nō, which would mean that the word is not cognate with αὖος. Cf. also σαυκόν ξηρόν, σαυχμόν (s.v.). Perhaps Pre-Gr.
Page in Frisk: 1,192-193

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αυχμός — αὐχμός, ο και αὐχμή, η (Α) 1. ξηρασία, ανομβρία 2. έλλειψη, απουσία 3. τα αποτελέσματα της ξηρασίας, τραχύτητα 4. (για το ύφος) στεγνότητα. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. αυχμός συνδέεται με τα αύος, αύω μέσω ενός επιθηματικού στοιχείου χμ (πρβλ. νεοχμός), κατά… …   Dictionary of Greek

 • αὐχμός — drought masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχμοί — αὐχμός drought masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχμούς — αὐχμός drought masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχμόν — αὐχμός drought masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐχμώς — αὐχμός drought masc acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φάλκη — ἡ, Α 1. νυχτερίδα 2. (κατά τον Ησύχ.) «φάλκη ὁ τῆς κόμης αὐχμός...». [ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολ.. Η σημ. τής λ. ὁ τῆς κόμης αὐχμὸς έχει οδηγήσει στη σύνδεση με τον τ. που παραδίδει ο Ησύχ. πάλκος·πηλός, η οποία όμως προσκρούει σε μορφολογικές… …   Dictionary of Greek

 • сухота — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  (αὐχμός) засуха …   Словарь церковнославянского языка

 • суша — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  (αὐχμός) засуха …   Словарь церковнославянского языка

 • мракота — МРАКОТ|А (5*), Ы с. Мрак, темнота: того || ра(д) гѹбительство и градъ и мракота и все. ѥже ѹбо ѥсть изрещи, по чл҃вкы преиде, ˫ако же речено бѣ. (αὐχμός!) ГА XIII–XIV, 202в–г; ини же д҃нь а друзии же нощь чтѧху. ови же мракоту и мьглу. Пал 1406,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • αυχμηρός — ή, ό (AM αὐχμηρός, ά, όν) [αυχμός] 1. ξερός, άνυδρος 2. (για ύφος) αυστηρός, στεγνός μσν. 1. (για ζώο) αυτό που ζει σε άνυδρη χώρα 2. (για τον ήλιο) σκοτεινός, σε έκλειψη·1| αρχ. (για τα μαλλιά) ρυπαρός, βρόμικος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.